• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Todas as terras rústicas sen protección de Galicia, espazos aptos para parques eólicos