• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Guía para o incremento do valor social e do valor económico da enerxía eólica nas comunidades rurais