• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Propiedade comunitaria e transición enerxética. “Baldios e Montes Veciñais”, dúas experiencias singulares de Portugal e Galiza