• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

    986-812512

Técnicos do OEGA realizan actividades de asesoramento nas Comarcas do Xallas e Barcala