• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

    986-812512

GWO technicians carry out advisory activities in the Xallas and Barcala regions