• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

    986-812512

O Observatorio Eólico de Galicia vai participar no XII Congreso de Economía Agraria cunha análise da xustiza enerxética da implantación eólica no mundo rural galego