• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

    986-812512

A xustiza procedimental e a xustiza de recoñecemento na enerxía eólica en Galicia