• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

    986-812512

Un equipo do Observatorio Eólico de Galicia “peitea” Muras para contrastar o nivel de Xustiza Enerxética no desenvolvemento eólico na Serra do Xistral