• Facultade de Económicas

  Universidade de Vigo

 • observatorio.eolico@uvigo.gal

  986-812512

Presentación

O Observatorio Eólico de Galicia (OEGA) é unha ferramenta de investigación, información, asesoramento e consulta para todas as persoas, empresas e colectivos interesados na enerxía eólica de Galicia. O OEGA nace da colaboración entre a Fundación Juana de Vega, a Fundación Isla Couto e a Universidade de Vigo. Esta decisión plasmouse nun Convenio asinado por Joaquín Reigosa, reitor da Universidade de Vigo; Manuel Meixide, presidente da Fundación Isla Couto, e Enrique Sáez, presidente da Fundación Juana de Vega.

O observatorio, liderado polo Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica, Agroecoloxía e Historia, ten por obxecto realizar investigacións sobre o sector eólico en Galicia co gallo transferir coñecemento entre os axentes participantes, ademais de favorecer a transparencia dos procesos de ocupación de terreos destinados a parques eólicos e identificar e amosar os impactos positivos que a enerxía eólica xera no mundo rural.

As portas do OEGA están abertas para as túas consultas, preguntas ou dúbidas que poderás realizar a través do formulario de contacto.

Awesome Image

Alianza entre as partes

O Observatorio Eólico de Galicia nace da colaboración entre a Universidade de Vigo, a Fundación Juana de Vega e a Fundación Isla Couto. Esta é unha iniciativa que pon en valor a colaboración entre o público e o privado, establecendo sinerxías entre as diferentes Entidades para tratar de lograr obxectivos comúns vinculados co mundo rural.

O proceso de creación do OEGA plasmouse nun Convenio asinado por Joaquín Reigosa, reitor da Universidade de Vigo; Manuel Meixide, presidente da Fundación Isla Couto, e Enrique Sáez, presidente da Fundación Juana de Vega.

O OEGA está liderado polo Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica, Agroecoloxía e Historia, pertencente á Universidade de Vigo e que leva máis de 10 anos estudando os procesos vinculados cos parques eólicos no mundo rural galego.

Awesome Image
Awesome Image

ALIANZA ENTRE AS PARTES

O Observatorio Eólico de Galicia nace da colaboración entre a Universidade de Vigo, a Fundación Juana de Vega e a Fundación Isla Couto. Esta é unha iniciativa que pon en valor a colaboración entre o público e o privado, establecendo sinerxías entre as diferentes Entidades para tratar de lograr obxectivos comúns vinculados co mundo rural.

O proceso de creación do OEGA plasmouse nun Convenio asinado por Joaquín Reigosa, reitor da Universidade de Vigo; Manuel Meixide, presidente da Fundación Isla Couto, e Enrique Sáez, presidente da Fundación Juana de Vega.

O OEGA está liderado polo Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica, Agroecoloxía e Historia, pertencente á Universidade de Vigo e que leva máis de 10 anos estudando os procesos vinculados cos parques eólicos no mundo rural galego.

Obxectivos

O OBSERVATORIO EÓLICO DE GALICIA desenvolverá accións encamiñadas a impulsar a transferencia de información cuantitativa e cualitativa entre os axentes participantes, favorecer a transparencia dos procesos de ocupación de terreos destinados a parques eólicos e amosar os impactos positivos que isto xera no mundo rural. Complementariamente, poderá propoñer cambios normativos nos ámbitos da planificación territorial e enerxética.

Ademais de servir como repositorio de información legal, económica e ambiental dos parques eólicos e de realizar estudos e análises socioeconómicas e institucionais da enerxía eólica, o observatorio prestará asesoramento gratuíto aos axentes rurais que se atopen en procesos de negociación con promotores eólicos, como mecanismo para fortalecer a súa posición e favorecer o incremento das rendas derivadas da actividade eólica nos espazos rurais.

Awesome Image

Medios

O OEGA conta coas capacidades, coñecementos e experiencia no sector eólico do Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica, Agroecoloxía e Historia, pertencente á Universidade de Vigo e que leva máis de 10 anos estudando os procesos vinculados cos parques eólicos no mundo rural galego e asesorando aos propietarios dos terreos eólicos. Nese senso, a rede de contactos do GIEEAH e da Fundación Juana de Vega e a Fundación Isla Couto son elementos que favorecen a difusión do Observatorio e de todas as actividades vinculadas con el. O OEGA localízase fisicamente na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo no Campus de Lagoas-Marcosende. Así, o OEGA dispón dos recursos físicos que lle nutre a citada Facultade e a propia Universidade

A nosa historia

 • 10 de xaneiro de 2019

  Creación do OEGA a partir da sinatura de Convenio por Joaquín Reigosa, reitor da Universidade de Vigo; Manuel Meixide, presidente da Fundación Isla Couto, e Enrique Sáez, presidente da Fundación Juana de Vega
 • 9 de febreiro de 2019

  Participación do OEGA nunha Reunión informativa organizada por un colectivo de afectados en Coristanco.
 • 6 de abril de 2019

  Participación do OEGA nunha xornada cunha palestra sobre parques eólicos e Comunidades de Montes en Cerdedo.
 • 6 de maio de 2019

  Primeira Xuntanza do Comité Asesor do Observatorio Eólico de Galicia na FCEE de Vigo.

As nosas Consultas

Consultas de empresas
Consultas de particulares
Consultas de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común
Consultas de institucións
0
Consultas
0
Proxectos
0
Parques
0
Socios

Novas